Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 08.03.2018 494,5 KB
Документация и образци 08.03.2018 1,41 MB
Протокол 1 26.04.2018 78 KB
Протокол 2 16.05.2018 100,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 16.05.2018 22,5 KB
Протокол 3 01.06.2018 91,5 KB
Протокол 4 15.06.2018 94 KB
Решение 15.06.2018 176 KB
Доклад 15.06.2018 123,5 KB
Табилица за индивидуална оценка 1 15.06.2018 20 KB
Табилица за индивидуална оценка 2 15.06.2018 19,5 KB
Таблиза за обобщена оценка 1 15.06.2018 19,5 KB
Таблиза за обобщена оценка 2 15.06.2018 19,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 16.04.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 16.04.2018 16:00